Om oss

Lafa är Stockholms läns landstings enhet för sexualitet och hälsa. Vi jobbar för att förebygga hiv/aids och andra sexuellt överförda infektioner. En viktig del av vår verksamhet är att se till att Stockholms ungdomar och unga vuxna vet hur man skyddar sig mot könssjukdomar och har möjlighet att göra det. Det gör vi bland annat genom att dela ut gratis kondomer via ungdoms- och sex och samlevnadsmottagningar, skolor och andra ställen dit unga går.

Under kampanjen Ligglistan gör vi allt för att stockholmarna ska bli påminda om att doldisen som har fungerat som preventivmedel sedan medeltiden fortfarande är vårt bästa skydd mot sexuellt överförda infektioner. Vi vill visa upp kondomen som det fantastiska smittskyddsmedel som den faktiskt är, och förstärka känslan av att kondomen inte måste vara ett krångligt avbrott, utan faktiskt en naturlig del av skön och svängig sex.

Ungdomar är bäst i Sverige på att använda kondom – trots det svarar bara 30 procent av 15-24-åringarna i Ungdomsbarometern 2008 att de använde kondom vid sitt senaste samlag. Samtidigt vet vi att 8850 personer i Stockholms län drabbade av klamydia 2009.

En kondom – rätt använd - som suttit på under hela samlaget hade förhindrat detta. Det vet vi också. Därför fortsätter vi kampen för att öka kondomanvändningen.

Läs mer om Lafa på: www.lafa.nu, eller besök någon av våra sajter som vänder sig direkt till ungdomar: www.kondom.nu och www.p-guiden.nu.

För mer information kontakta
Robert Pantzar, informatör/ marknadsansvarig, Lafa – Enheten för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting, 08-737 35 37, robert.pantzar@sll.se


Elin Jacobsson, folkhälsovetare, Lafa – Enheten för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting, 08-737 35 40, elin.jacobsson@sll.se

Tack till Warner Music och alla artister som ville vara med i kampanjen. www.warnermusic.se

Förra årets Sommarkampanj hittar nu här: http://sommarkampanj2009.kondom08.nu/